Продължете към съдържанието

Условия за ползване

Права и задължения

Ползването на този уеб сайт, наричан за краткост САЙТ и на услугите предлагани в него от “Умбрела БГ” ЕООД представлява приемане и съгласие, че ползвателят, наричан за по- кратко ПОТРЕБИТЕЛ, ще бъде обвързан от тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се запознае с общите условия и ако не е съгласен с тях/ част от тях, да преустанови ползването на този сайт незабавно. “Умбрела БГ” ЕООД не носи отговорност ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и не се е запознал с настоящите общи условия.
“Умбрела БГ” ЕООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира общите условия, както и всяко съдържание в този САЙТ по всяко време и без предизвестие като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. “Умбрела БГ” ЕООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана или имаща отношение към настоящия сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време и без предизвестие.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва този САЙТ и информацията и материалите, съдържащи се и показани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този САЙТ на трета страна.
“Умбрела БГ” ЕООД упълномощява ПОТРЕБИТЕЛЯТ да разглежда, съхранява и копира в електронен или печатен вид копия на материалите от този САЙТ единствено за собствена употреба, с цел генериране на поръчки и получаване на информация относно продуктите и услугите, предлагани от “Умбрела БГ” ЕООД.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да променя, копира, възпоизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава по какъвто и да било начин, излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по каквто и да е друг нецитиран тук начин, какъвто и да е елемент от съдържанието на този САЙТ, без предварително писмено разрешение от “Умбрела БГ” ЕООД.
“Умбрела БГ” ЕООД не носи отговорност по никакъв начин за нанесени вреди от каквото и да е естество вследствие ползването на този САЙТ, невъзможността той да бъде използван, недостъпността му или тази на материал, който е част от неговото съдържание.

Лични данни

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави на “Умбрела БГ” ЕООД точни и коректни данни (име, актуални имейл, телефон за връзка и адрес за доставка) и да ползва този САЙТ за да генерира само и единствено действителни поръчки. “Умбрела БГ” ЕООД си запазва правото на отказ от изпълнение на поръчки и предоставяне на услуги в случай, че подозира злоупотреба или в случай, че предоставените лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ или част от тях са непълни или некоректни.

Запознайте се с нашата „Политика за поверителност„, за да научите повече за това какви лични данни изискваме, обработваме и съхраняваме.

Данни на фирмата

„Умбрела БГ“ ЕООД
BG205426397
Адрес на регистрация: ул. „Иван Андонов“ 24, гр. Пловдив
МОЛ Нели Генчева
info@umbrellabg.com