Продължете към съдържанието

Политика за поверителност

В сайта на „Умбрела БГ“ ЕООД, www.umbrellabg.com се събират, обработват и съхраняват лични данни на посетители за целите на рекламата, продажбата и доставката на плажни, градински, рекламни чадъри и аксесоари за ползване на открито.

Администратор на обработваните лични данни е “Умбрела БГ” ЕООД, ЕИК: 205426397, с адрес на регистрация в гр. Пловдив, ул. “Иван Андонов” 24 и адрес за комуникация гр. Пловдив, ул. “Пряпорец” 1. Длъжностното лице по защита на лични данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни на имейл: privacy@umbrellabg.com

Видове лични данни, които обработваме

При издаване на фактура за направени покупки

 • Име, град, адрес, мол, ЕИК на фирмата получател
 • Лично и фамилно име на получателя

При поръчки, направени по телефон или имейл

 • Лично и фамилно име
 • Телефон за доставка
 •  Адрес за доставка

Данни при направени поръчки на място или от разстояние се обработват с цел:

 • Доставка на продукти
 • Предоставане на информация относно плащания, рекламации, връщане и замяна на продукти
 • Проследяване на пратки
 •  Потвърждаване за приемане, изпращане и др. промени на статуса на направени поръчки
 • Издаване на фактури
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

Предоставяне на лични данни на трети страни

Използваме следните доставчици на хостинг услуги за www.umbrellabg.com:

„СуперХостинг.БГ“ ООД, с ЕИК: 131449987 – Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

Държавни органи и институции

 • Във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
 •  Куриерски фирми – според предпочитанията на потребителите

Данните се обработват за следните срокове:

 •  Данни, предоставени при поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка
 •  Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 •  Данни, предоставени въз основа на съгласие– до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на сайта или чрез изтриване, а по отношение на сайта – и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви посещаване, което от двете е по-скоро;

Вашите права относно личните Ви данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

 Право на заличаване (изтриване) в следните случаи

 • Отпадане на необходимостта от обработка;
 • Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
 • Незаконна обработка на данни;
 • Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш заличен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

Право на ограничаване обработването, когато:

 • се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
 • е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

 • предоставяме данните директно на Вас; или
 • при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

 Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайното ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите обекти на „Умбрела БГ“, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използване на “бисквитки”

Можете да се информирате относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на страницата „Бисквитки”

Използваме Google Analytics, за да следим трафика в нашия уебсайт, с цел подобряване нашите маркетинг стратегии и достигане до нови клиенти. Прочетете повече за този инструмент и политиката за поверителност на Google тук: